ปลูกจากเมล็ดกับกิ่งตอน

By OneNeung - พฤษภาคม 08, 2561

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับต้นไม้ต้นไม้เกือบทุกประเภท จะขยายพันธุ์ได้โดยการตอนกิ่ง เพื่อให้ได้ต้นใหม่ที่เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ไม่กลายพันธุ์ โดยเฉพาะไม้ผล ก็จะได้ผลที่เร็วกว่าการปลูกด้วยเมล็ด แต่แน่นอน เมื่อมีข้อดีของการตอนกิ่ง ก็ย่อมข้อด้อยเช่นกัน แล้วคุณทราบหรือไม่ว่า ข้อดี ข้อเสียมีอะไรบ้าง


 ข้อดี ข้อเสียของการปลูกต้นฝรั่งจากกิ่งตอน และเมล็ด

รายละเอียด
ข้อดี
ข้อเสีย
ปลูกจากกิ่งตอน  โตไว ให้ผลผลิตเร็ว
ต้นไม่ใหญ่เกินไป
ได้ต้นที่มีขนาดสม่ำเสมอ
ไม่กลายพันธุ์
ไม่มีรากแก้ว
หาอาหารอาจไม่เก่ง
ต้นอาจไม่แข็งแรง
อายุอาจไม่ยืน
ถ้าต้นแม่เป็นโรค อาจติดโรคมาได้
ปลูกด้วยเมล็ด   รากและลำต้นแข็งแรง 
อายุยาวนานกว่า
สะดวกเพราะสามารถนำเมล็ดไปปลูกในที่ต่างๆ ได้ง่ายกว่า 
การเจริญเติบโตช้า  อาจใช้เวลานานกว่าเมล็ดจะงอก
ให้ผลผลิตช้า
มีโอกาสกลายพันธุ์สูงกว่า*     

* ถึงแม้ว่า ข้อเสียของการปลูกด้วยเมล็ด อาจกลายพันธุ์ได้ แต่บางครั้ง การกลายพันธุ์ ก็ยังมีโอกาสบ้างที่จะได้พันธุ์ใหม่ และถ้าโชคดี อาจได้สายพันธุ์ที่ดีกว่าต้นแม่ก็เป็นได้เช่นกัน 

  • Share:

You Might Also Like

0 ความคิดเห็น