วิธีปลูกฝรั่งในกระถาง

By OneNeung - เมษายน 07, 2560

ต้นฝรั่ง (Guava) ในกระถางบทความนี้จะมาแนะนำการปลูกฝรั่งในกระถาง แนะนำว่า ถ้าอยากได้ผลมารับประทานไวๆ ให้ไปหาซื้อกิ่งต้นฝรั่งที่มีความสูงประมาณ 1 เมตรขึ้นไป และมีรูปทรงที่สวยงาม คำว่าสวยงาม หมายถึง มีกิ่งหลักที่สมบูรณ์ และมีกิ่งแยกย่อยออกมา ไม่ควรเลือกต้นที่มีกิ่งเดี่ยวโดดๆ


หลังจากได้ต้นไม้ และสายพันธุ์ที่ถูกใจแล้ว ขั้นตอนต่อมา ให้เตรียมวัสดุที่จำเป็นในการปลูก ซึ่งวัสดุปลูกนั้น ก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากการปลูกต้นไม้ทั่วไป

อุปกรณ์ในการปลูกฝรั่งในกระถาง
 • กระถาง ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 30 เซ็นติเมตร (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ยิ่งดี) กระถางต้องมีรูที่ฐาน เพื่อให้น้ำระบายออกได้ดี
 • ดินร่วม ดินเหนียว หรืออาจซื้อดินถุงสำเร็จรูป 
 • ปุ๋ย แนะนำให้ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์
 • แกลบ ถ้าเป็นแกลบเก่าจะดีกว่าแกลบใหม่
 • มะพร้าวสับ ขนาดกลาง ไม่ต้องละเอียดมาก
ข้อควรระวัง การปลูกฝรั่งในกระถาง น้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะถ้าขาดน้ำแล้ว อาจทำให้ต้นฝรั่งเหี่ยวเฉาได้ง่าย ควรรดน้ำอย่างน้อย 1-2 วันต่อครั้ง

ขั้นตอนการปลูกฝรั่ง
 1. ใส่มะพร้าวสับก้นกระถาง
 2. ใส่ดิน 1-2 ส่วน
 3. ใส่ปุ๋ย 1 ส่วน
 4. ใส่แกลบ 1 ส่วน
 5. จากนั้นผสมส่วนผสมข้อ 2-4 ให้เข้ากัน
 6. แหวกส่วนผสมให้เป็นช่องว่างตรงกลาง สำหรับใส่ต้นฝรั่ง
 7. นำต้นฝรั่งลงกลางกระถาง 
 8. นำส่วนผสมคลุมให้ทั่ว
 9. กดดินให้แน่นพอสมควร
 10. อาจหาไม้ค้ำผูกกับลำต้น (ไม่ต้องแน่น) เพื่อให้ต้นตรง ไม่ล้มง่ายเวลารดน้ำ หรือตอนฝนตก
 11. ช่วงแรกๆ รดน้ำวันละครั้ง หรือขึ้นกับอากาศ ถ้าร้อนมากก็อาจเป็นเช้าเย็น ระวังอย่าให้น้ำขัง
ช่วงแรกที่ปลูก แนะนำให้ถูกแสงแดดไม่ต้องจัด ให้รากเดินได้ดีก่อน ประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรือสังเกตจากกิ่งอ่อนที่เริ่มมีการแตกยอดออกมา ซึ่งเป็นสัญญาณบอกให้ทราบว่า การย้ายปลูกฝรั่งลงกระถางครั้งนี้ รอดแน่นอน

หลังจากนั้น อาจใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เดือนละครั้ง

เคล็ดลับเพิ่มเติม ถ้าต้องการให้ต้นฝรั่งแตกกิ่งมากๆ ก็ต้องมีการตัดกิ่งที่แตกออกมา ประมาณว่า หนึ่งกิ่งที่ตัดจะได้กิ่งใหม่ 2-3 กิ่งเลยทีเดียว รู้อย่างนี้แล้ว ก็หมั่นดูแลต้นฝรั้่งให้เราให้ดีๆ นะครับ  อีกเหตุผลหนึ่งของการตัดแต่งกิ่งฝรั่งคือ เพื่อให้ลำต้นมีความสวยงาม และเพื่อให้อากาศและแสงแดดส่องถึงใบฝรั้งให้มากที่สุด เพื่อการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 • Share:

You Might Also Like

0 ความคิดเห็น